• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg

Wiadomości i publikacje

Парламент ігнорує норми ЄС у банківській сфері

Заслужений юрист України, адвокат Володимир Богатир заявив, що парламент впроваджує законодавство, яке віддаляє євроінтеграцію.

Więcej…
Європейська (дез)інтеграція: про стратегічний курс України крізь призму узгодження законодавства з acquis ЄС

Пересічні громадяни досить гостро відчувають непереборне бажання чиновників усіх рівнів до євроінтеграції. Про це весь час говорять медіа, органи видають якісь нормативні акти, проводяться заходи на їх виконання. Але така бурхлива діяльність не завжди свідчить про дійсне прагнення держави відповідати високим європейським стандартам. Адже результати діяльності іноді свідчать про діаметрально протилежний рух.

Więcej…
ЄВРОПЕЙСЬКА (ДЕЗ)ІНТЕГРАЦІЯ: СТРАТЕГІЧНИЙ КУРС УКРАЇНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ УЗГОДЖЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА З ACQUIS ЄС

Пересічні громадяни досить гостро відчувають непереборне бажання чиновників усіх рівнів до євроінтеграції. Про це весь час говорять медіа, Органи видають якісь нормативні акти, проводяться заходи на їх виконання. Але така бурхлива діяльність не завжди свідчить про дійсне прагнення держави відповідати високим європейським стандартам. Адже результати діяльності іноді свідчать про діаметрально протилежний рух.

Więcej…
В Офісі Президента законсервували документи до закінчення воєнного стану, - адвокат

Всі паперові документи Президента України та Офісу Президента України, які зберігаються у секторі опрацювання та зберігання документів, законсервовано до закінчення воєнного стану.

Więcej…
В ОПУ законсервували документи, що штучно обмежує доступ до інформації - адвокат

Всі паперові документи Президента України та Офісу Президента України, які зберігаються у секторі опрацювання та зберігання документів, законсервовано до закінчення воєнного стану.

Więcej…
Чому Україна вчасно не виконує рішення ЄСПЛ?

Україна відома своїм зневажливим ставленням до судів та суддів. Бо як ще можна пояснити масовість невиконання рішень третьої гілки влади? Саме з цього питання українцями подається найбільше заяв до Страсбурга. Втім, рішення ЄСПЛ у нас теж не поважають.

Więcej…
Тенденції зневажання

Чому Україна вчасно не виконує рішення ЄСПЛ?

Więcej…
НАЯВНІСТЬ У СУДДІ, ПРОКУРОРА ЧИ СЛІДЧОГО СТАТУСУ АДВОКАТА Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ЙОГО ВІДВОДУ

Людина з юридичною освітою може обрати в Україні професію юрисконсульта, слідчого, прокурора, нотаріуса, адвоката або судді. У деяких випадках доведеться скласти присягу. Але якщо змінюєш напрям роботи, то чи може бути більш ніж одна присяга? Питання настільки неоднозначне, що його кілька разів вирішував Верховний Суд. До того ж по-різному.

Więcej…
Наявність у судді, прокурора чи слідчого статусу адвоката є підставою для його відводу

Людина з юридичною освітою може обрати в Україні професію юрисконсульта, слідчого, прокурора, нотаріуса, адвоката або судді. У деяких випадках доведеться скласти присягу. Але якщо змінюєш напрям роботи, то чи може бути більше однієї присяги? Питання настільки неоднозначне, що його кілька разів вирішував Верховний Суд. Водночас по-різному.

Więcej…
Присяга на паузі

Наявність в судді, прокурора чи слідчого статусу адвоката є підставою для його відводу

Więcej…

Kontakty

+38 (044) 363 77 22
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Adres pocztowy:
Kancelaria Adwokacka «Bogatyr i Partnerzy»
01024, Ukraina,
Kijów-24, skrytka poczt. 770

В повестке сегодняшней украинской политической жизни санкции стали едва ли не главным пунктом. Этот безусловно эффективный инструмент воздействия государства на бизнес обоснованно вызывает правовые упреки у юристов. Как поступать в случае, если решения СНБОУ и гаранта Конституции не укладываются в формат правового государства, задекларированного в Основном Законе?

Неудачная попытка

Даже если все вокруг понимают незаконность внепроцессуального ограничения прав бизнеса и граждан, большие ставки в политической игре не могут не влиять на отношение к вопросу представителей той ветви власти, что оглашает свои решения именем Украины. Соответственно, необходимо принять как данность, что любая неточность выбранной правовой позиции и всякий недостаток доказательственной базы будут истолкованы и применены судьями исключительно в пользу интересов принятых государственных решений.

В качестве показательного примера можно назвать обжалование в Верховном Суде указа Президента от 2.02.2021 №43/2021, которым были введены в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных и иных ограничительных мер (санкций)» (см. решение Кассационного административного суда в деле № 9901/26/21).

Иск был подан зрителем телеканалов, перечисленных в приложении к решению СНБОУ. Гражданин просил

отменить указ на том основании, что теперь он не может свободно получать информацию по важным для общества вопросам. А это противоречит ст.34 Конституции, Гражданскому кодексу, законам «Об информации», «О санкциях», а также нарушает его право на информацию и свободу выражения взглядов в соответствии со ст.10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Представитель ответчика в суде обозначил, что законом «О санкциях» определена процедура принятия Президентом указов, которая была соблюдена. Указ Президента в данном случае является (1) актом индивидуального действия, который (2) касается лишь упомянутых в нем субъектов, (3) исчерпывает свое действия после его введения и (4) не может нарушать право третьих лиц, так как обращен на субъектов, которые в нем указаны.

Высокие судьи согласились с такими доводами, поскольку истец отсутствует в перечне лиц, на которых распространяются санкции. Поэтому, решили они, предметом судебного рассмотрения может быть аргументация в части нарушения указом №43/2021 права человека на получение информации.

Введенные санкции действительно ограничивают право на доступ, в частности, к трансляции указанных телеканалов, что может рассматриваться как вмешательство в гарантированную ст.10 конвенции свободу получать и распространять информацию и идеи. В то же время, решили в ВС, такое вмешательство не является нарушением. Его возможность предусмотрена, в частности, Конституцией и законами, а также имеет легитимную цель: необходимость неотложного и эффективного реагирования на угрозы национальной безопасности Украины. А такая цель, по мнению КАС, соответствует конвенции.

В ходе судебного заседания судьи установили, что истец на самом деле и не был лишен возможности использовать и передавать ту информацию, которую он получал от заблокированных телеканалов. Ведь работали другие, аналогичного характера, да и заблокированные вещали через YouTube. Поэтому, как оказалось, истец даже не обосновал нарушение его

прав внедренными государством ограничений на доступ к указанным ресурсам, что вообще свидетельствует об отсутствии нарушений его прав и свобод. Поэтому ВС отказал в удовлетворении иска.

Можно, конечно, строить догадки о настоящих причинах и целях подачи этого иска, однако ясно одно: в случае введения санкций не стоит рассчитывать на общие положения об обеспечении прав и интересов граждан. Государственный аппарат всегда найдет обоснование правомерности их ограничения.

Спросить у чиновников

Перед подачей иска в КАС, как суд первой инстанции, необходимо провести значительную работу по сбору и обработке информации и документов, которые стали основанием для введения санкций. Поэтому на этапе подготовки к судебному спору не обойтись без адвокатских и информационных запросов.

В Офисе Президента, Совете национальной безопасности и обороны, Службе безопасности, профильных министерств и ведомств нужно поинтересоваться сведениями (в виде копий документов), послужившими основанием для введения санкций. Весомости бумаге здесь придает перспектива составления (в случае отказа чиновника) протокола по ст.212-3 Кодекса об административных правонарушениях.

Особенно эффективными для последующего доказывания могут быть запросы в тех случаях, когда заявления и действия чиновников расходятся с официальными нормативно-правовыми актами. Так, санкции в отношении В.Януковича и Н.Азарова, громко заявленные секретарем СНБО и главой СБУ 19 марта и подхваченные СМИ, не нашли своего подтверждения в соответствующем решении СНБО и Указе Президента о введении его в действие. Но этот факт оказался вне фокуса внимания нашей четвертой власти.

Собрав первоначальную информацию, копии документов, зафиксировав публично распространенные материалы, которые послужили основанием для введения санкций, необходимо 

предъявить диффамационные иски и иски об установлении фактов распространения недостоверной информации. Также на данном этапе следует рассмотреть вопрос о предъявлении административных и других исков с целью аннулирования документов, которые стали основанием для введения санкций.

Нюансы исправления СМИ и не только

С прицелом на будущее судебное обжалование также придется изучить соответствие источников, распространивших недостоверную информацию, законодательным требованиям и регистрации ресурса в качестве СМИ, а также попытаться установить собственников ресурсов. Для этого можно направить адвокатские запросы провайдеру и регистратору с требованием раскрыть информацию об администраторах веб-сайтов и доменов, заблокировать общий доступ к недостоверной информации.

Однако здесь придется исходить из того, что в Украине фактически нет специального нормативного акта, который бы регулировал вопросы создания, деятельности интернет-изданий и их ответственности за нарушение прав человека. Тогда действуют общие правила в части создания, сбора, получения, хранения, использования, распространения, охраны, защиты информации, а также деятельности печатных СМИ, информационных агентств и теле-, радиокомпаний.

В соответствии с действующим законодательством, ответственность за распространение в Интернете недостоверной информации, несет автор материала и собственник сайта, на котором он размещен. Однако в украинских традициях размещения так называемой джинсы, существует правило вообще не указывать автора. Бывает и так, что сайты, которыми не брезгуют для своих целей госорганы, регистрируются на компании офшорной юрисдикции или физлиц без определенного места жительства.

В случаях, когда информация была распространена на сайте, регистрация и хостинг которого находятся за пределами Украины, можно не тратить свои ресурсы на подготовку к суду против них.

А вот зарегистрированные печатные средства массовой информации чаще ведут более сдержанную и осмысленную информационную и редакционную политику. Публикации их авторов проходят проверку на предмет уважения и соблюдения прав человека. Поэтому в тех случаях, когда вы имеете дело с зарегистрированным печатным СМИ или сайт имеет прозрачную структуру собственников, можно рекомендовать судебное обжалование. Здесь юристами уже наработан достаточный опыт успешной защиты чести, достоинства и деловой репутации.

Впрочем, перед обращением в суд не будет лишним направить письма-претензии на почтовые и электронные адреса, которые будут установлены как украинские СМИ и сайты, разместившие недостоверную информацию, с требованием удалить такие сведения. Вполне вероятно, часть ресурсов согласится полюбовно решить проблему без привлечения судебной системы.

При позитивном решении вопроса, когда получено судебное решение по конкретным интернет-ресурсам, дополнительно можно реализовать свое право на забвение и обратиться к администраторам поисковых систем Google, Yahoo и проч. с целью удаления каких-либо негативных упоминаний в связи с признанием информации недостоверной, а также провести соответствующие процедуры с популярными compliance-ресурсами.

Без подмен функций

Современная история знает любопытные примеры снятия санкций. Так, например, бывший глава государства Петр Порошенко исключил из «санкционного» бывшего «министра юстиции» т.н. ДНР, а действующий гарант Конституции Владимир Зеленский досрочно снял санкции с бывших совладельцев одного из российских банков. Подобные противоречивые действия указывают на избирательный подход как при их введении, так и снятии.

Безусловно, подготовка к иску об отмене санкций потребует значительных затрат времени и ресурсов. Однако лишь доказывание через суды

безосновательности их введения может возыметь положительный эффект. Все иные споры, в том числе, направленные на обоснование нарушения прав, обречены на поражение. Также надо учитывать, что КАС является в таких случаях лишь судом первой инстанции. Поэтому в любой ситуации последует обжалование решения в Большую палату ВС, за которой у частной стороны спора остается еще надежда на Европейский суд по правам человека.

Международный опыт указывает также на неоднозначность в данном вопросе введения санкций. Вероятно, лидером по введению санкций являются США, которые применяли их как к сотрудникам Международного уголовного суда, так и недавно обрушились на украинского олигарха, которого обвинили в коррупции в период нахождения на государственной службе. При этом Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что никаких расследований, в связи с этим не проводило.

На мой взгляд, санкции являются дезинтегрирющим фактором и могут применяться только в исключительных случаях, при этом не должно происходить подмены правоохранительных функций.

https://zib.com.ua
 

FaLang translation system by Faboba