PRAKTYKI

PRZEDSTAWICIELSTWO W SĄDACH

 • obrona interesów klienta na wszystkich stadiach dochodzenia sądowego w sądach powszechnej jurysdykcji i sądach specjalnych wszystkich instancji
 • przedstawicielstwo w sądach zagranicznych (Wielka Brytania, Cypr, USA, Rosyjska Federacja i innych)
 • przedstawicielstwo w międzynarodowym arbitrażu handlowym i inwestycyjnym
 • przedstawicielstwo na stadium wykonania orzeczeń sądowych
 • dosądowe uregulowanie sporów
 • międzynarodowe poszukiwanie aktywów i poszukiwanie aktywów w Ukrainie

STRUKTURYZOWANIE BIZNESU I HANDEL MIĘDZYNARODOWY

 • organizacja i obsługa prawna biznesu w Ukrainie
 • restrukturyzacja, istniejącego biznesu, optymalizacja aktywów, wybieranie sposobów posiadania, w tym przy udziale kompanii zagranicznych
 • stworzenie i wsparcie kompanii zagranicznych w takich jurysdykcjach, jak Polska, Cypr, Wielka Brytania, Federacja Rosyjska, Chiny i wielu innych
 • asekuracja międzynarodowych porozumień handlowych

OBRONA W SPRAWACH KARNYCH

 • organizacja linii obrony
 • asekuracja w trakcie inspekcji prowadzonych przez organy ścigania i kontroli
 • udzielenie pomocy prawnej na wszystkich stadiach procesu karnego
 • obrona praw poszkodowanych i cywilnych powodów
 • międzynarodowe ściganie przestępców i przedstawicielstwo poszkodowanych w zagranicznych organach egzekwowania prawa

PRAWO RODZINNE

 • pomoc przy zawarciu i rozrywie małżeństwa
 • podział majątku małżonków, ustalenie miejsca zamieszkania dziecka po rozwiązaniu małżeństwa, wysokość alimentów
 • pomoc przy załatwianiu formalności dziedzictwa, przedstawicielstwo praw i uzasadnionych interesów w organach państwowych, u notariuszy i w sądach

PRAWO PRACOWNICZE

 • przeprowadzenie audytu prawniczego zgodności dokumentacji z wymaganiami ustawodawstwa pracy
 • przyciągnięcie do odpowiedzialności za naruszenie zobowiązań pracowniczych i dyscypliny pracy, pomoc w dochodzeniu w sprawach wykroczeń i rozwiązywaniu sporów pracowniczych
 • wsparcie prawne autstaffingu i outsourcingu personelu uzyskanie zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców

Proces konstytucyjny i wyborczy

 • udzielanie konsultacji i przedstawicielstwo partii politycznych oraz innych podmiotów procesu politycznego
 • udział w prawnym zabezpieczeniu procesu wyborczego i realizacji przedstawicielstwa poszczególnych podmiotów procesu wyborczego
 • przedstawicielstwo w Trybunale Konstytucyjnym
FaLang translation system by Faboba