Новини

 Для визнання та виконан ня рішення іноземного суду в Україні до суду потрібно подати клопотання. Розгляд судами клопотань про визнання й виконання рішень інозем них судів зазвичай здійсню ється на підставі міжнародних договорів взаємної правової допомоги. Згідно з п. 1 ст. 81 Закону «Про міжнародне приватне право» в Україні можуть бути визнані та виконані рішення іноземних судів у справах, що виникають з цивільних та господарських правовідносин. Згідно з п. 1 ст. 390 Цивільного процесуального кодексу рішення іноземного суду, яке підлягає примусовому виконанню, визнається в Україні, якщо його визнання передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або за принципом взаємності. Згідно із ч. 2 ст. 390 ЦПК України в разі, якщо визнання та виконання рішення іноземного суду залежить від принципу взаємності, вважається, що він існує, оскільки не доведено інше. Крім того, принцип взаємності (ad hoc) застосовується також із тих підстав, що рішення українських судів визнаються та виконуються в іншій країні. Загальну презумпцію існування взаємності для цілей визнання та виконання на території України рішень іноземних судів також встановлено положеннями ч. 2 ст. 11 Закону України «Про міжнародне приватне право». Наприклад, визнання та виконання в Україні рішення суду Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії не передбачено міжнародним договором, таке визнання та виконання може відбуватися за принципом взаємності. Крім того, якщо справа, за результатами якої виноситься; рішення іноземного суду та визнання якого вимагає заявник, не включено до переліку справ, що належать до 5,31,32); виключної компетенції судів України у справах з іноземним елементом, наведеного в ст. 77 Закону України «Про міжнародне приватне право» не потребує доведення того, що винесення рішення відноситься до виключної компетенції суду України. Частина 3 ст. 394 ЦПК України передбачає виключний перелік документів, що додаються до клопотання, якщо такий перелік не визначено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України:
1) засвідчена в установленому порядку копія рішення іноземного суду, про примусове виконання якого подається клопотання;
2) офіційний документ про те, що рішення іноземного суду набрало законної сили (якщо це не зазначено в самому рішенні);
3) документ, який засвідчує, що сторона, стосовно якої постановлено рішення іноземного суду і яка не брала участі в судовому процесі, була належним чином повідомлена про час і місце розгляду справи;
4) документ, що визначає, в якій частині чи з якого часу рішення іноземного суду підлягає виконанню (якщо воно вже виконувалося раніше);
5) документ, що посвідчує повноваження представника (якщо клопотання подається представником);
6) засвідчений відповідно до законодавства переклад перелічених документів українською мовою або мовою, передбаченою міжнародними договорами України. Згідно п. 12 постанови пленуму Верховного Суду України № 12 від 24.12.1999 року «Про практику розгляду судами клопотань про визнання й виконання рішень іноземних судів та арбітражів і про скасування рішень, постановлених у порядку міжнародного комерційного арбітражу на території України», клопотання про визнання й виконання рішень іноземних судів суд розглядає у визначених ними межах і не може входити в обговорення правильності цих рішень по суті, вносити до останніх будь-які зміни. У судовій практиці взаємності застосовано апеляційним судом Рівненської області у справі №22-ц/787/2054/2015 та Острозьким судом Рівненської області у справі 567/955/15-ц. В результаті рішення суду Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії було визнано в Україні та надано дозвіл на його виконання.
ad hoc). Таким чином, якщо у провадженні суду України не має справи у спорі між тими самими сторонами, з того ж предмета і на тих же підставах, не пропущено встановлений строк пред'явлення рішення іноземного суду до визнання в Україні, предмет спору за законами України підлягає судовому розгляду, а визнання вказаного рішення не загрожує інтересам України, таке рішення іноземного суду може бути виконано виконанню на території України за принципом взаємності (ad hoc).

 

FaLang translation system by Faboba